Vi leverer Huaweis bedriftsprodukter og tjenester til markedet og er registrert og sertifisert Huawei kanalpartner. Gjennom et økosystem av IKT-selskaper leverer vi slutt-til-ende IKT-løsninger.

Engineering

Erstatt og Reparer

Drift og Support

Engineering

  • Design
  • Installasjon
  • Kommisjon – Konfigurasjon
CCTV-Headquarters

Erstatt og Reparer

Hubridge’s feilrettingstjenester er enkel:
  • Vi utfører fjernovervåking og diagnose av din infrastruktur.
  • Vi erstatter defekt utstyr og sikrer at nytt utstyr fungerer som forventet.

Drift og Support

Føstelinje support – Norsk

Hubridge mottar telefon, epost eller annen melding og foretar feilretting og reparasjon i henhold til service avtale.

Førstelinje support – Engelsk

Huawei support senter (TAC) mottar telefon, epost eller annen melding fra kunden. TAC foretar feilsøk og fjern retting i henhold til service avtale. Status med reparasjonsbeskrivelse og utstyr sendes tilbake til Hubridge som foretar oppfølging tilbake til kunden.

Andre og tredjelinje support – Engelsk

Våre utviklingsingeniører får melding fra førstelinjesupport og foretar fjern diagnose og retting. Status med reparasjonsbeskrivelse sendes tilbake til Hubridge som foretar oppfølging tilbake til kunden.

Screens