eSight

Effektive høyt automatiserte drift og overvåkingssystemer er avgjørende for å sikre høy tilfredsstillende servicekvalitet i IT operasjonen. Det å sikre ønsket tjeneste kvalitet (QoS), tjeneste nivå avtaler (SLA) og sikkerhetskrav på den ene siden veies løpende mot drifts og investerings budsjetter på den andre. Optimal utnyttelse av ressurser er med økende kompleksitet og bruker forventninger en av de største utfordringene en hver bedrift har i dag.

Huawei tilbyr et komplett sett med løsninger for planlegging, implementering og administrasjon av nettverk og IT-infrastruktur for bedriftskunder.

Disse løsningene er utformet basert på en filosofi som opprettholder en konsistent balanse mellom innføring av nye teknologier og virkelige brukerbehov, samtidig som de forenkler arbeidet gjennom brukervennlige grafiske grensesnitt. Resultatet er et sikkert, høyt ytelsesbasert nettverk og IT-infrastrukturmiljø med høy effektivitet og utnyttelse av ressurser.

eSight er et styringsverktøy administrere nettverk og IT-infrastruktur i dagens svært komplekse og raskt ekspanderende miljø. Det gir enhetlig forvaltning av et alle av systemer og enheter, inkludert IT-bygninger/bygningsteknikk, lagringsprodukter, servere, applikasjoner, svitsjer, rutere, brannmurer, trådløse LAN-komponenter, utstyr for videoovervåkning, IP-telefoner og videokonferansesystemer.

eSight Platform er et omfattende verktøy som kan benyttes i et heterogent et miljø der forskjellige produkter fra forskjellige produsenter, ikke bare Huawei, er representert. Platformen gir enhetlig visning, informasjon om utnyttelsesgrad av ressurser, topologiinformasjon, feilsøking, prestasjonssporing og intelligent ressursallokering. I tillegg gir eSight-plattformen tilpassingsfunksjoner og interoperabilitet med tredjepartssystemer.

De viktigste fordelene med eSight-platformen

  • Samordnet overvåking og styring av komplett nettverks- og IT-infrastruktur
  • Støtte for overvåking og styring av videokonferanseløsninger
  • Støtte for tredjepartsfunksjoner (CISCO, HP, DELL, etc.)
  • Støtte for overvåkings- og resultatstatistikk for programvareapplikasjoner (operativsystemer, databaser, etc.)
  • Støtte for virtualisering og samarbeid med VMware ESXi virtualiseringsplattform (ressursovervåking)
  • Støtte integrering i «paraply» av systemer via NBI-grensesnittet