Generelle løsninger

Sikre optimal nettverksopplevelse for brukere over et bredt spekter av scenarier.

I homogene miljøer med begrenset antall terminaler, begrenset roaming og opp/nedkobling av terminaler, samt begrenset bruk av båndbredde per terminal er Wi-Fi løsninger som gir rask oppkobling med god båndbredde er rutine. Ytelse og kvalitet påvirkes ytterligere av romstørrelse; èn antenne som dekker mange rom og store rom med få antenner gir også utfordringer.

For å sikre optimale nettverksopplevelser tilbyr Huawei en rekke spesifikke løsninger og produkter som passer til bestemte scenarier og servicefunksjoner.

Wi-Fi med høy tetthet
Denne løsningen er skreddersydd for store folkemengder der brukerne er samlet tett og det er et høyt antall samtidige brukere. I disse miljøene må ofte flere antenner stå tett for å tilby god ytelse ved overføring av bilder, store filer og tunge applikasjoner. Eksempler er konferanse/møterom, media senter, lobby, venterom og store forsamlinger som f.eks. klasserom, utstillinger, konserter og idrettsarenaer. Bruksmønsteret er variert, med høye båndbredde krav og det er ofte både høyt antall samtidig oppkobling og gjennomstrømming av brukere.

Agile distribuert Wi-Fi
Denne løsningen er skreddersydd for komplekse miljøer med mange små rom, høyt antall pålogginger og variabel bruk av ulike applikasjoner. Det er tradisjonelt variable dekning. Et eksempel er når en gruppe personer kommer inn i et lite møterom og skal alle logge på og laste ned store filer, «caste» til en skjerm og ha oppkobling til andre møterom i bedriften. I en bygning, campus, konferansesenter, arena, så kan de ulike løsningene variere og fungere parallelt.

IoT Wi-Fi konvergens
Internet of Things (IoT) har gjort det mulig for kjøpesentre, supermarkeder og butikker å innføre RFID-baserte elektroniske hylleetiketter Nye IoT-nettverk er imidlertid konstruert uavhengig av Wi-Fi, og nodene er spredt over forskjellige nettsteder. Dette krever omfattende investeringer og vedlikeholdskostnader for maskinvare. Huawei har utviklet en IoT Wi-Fi konvergensløsning basert på den allsidige åpne nettverksarkitekturen. Løsningen gjør det mulig å overføre IoT- og Wi-Fi-data over en enkelt pakke med nettverk, og redusere de totale kostnadene (Total Cost of Ownership – TCO) med 50%

WLAN – Lokasjonsbaserte tjenester
Med den raske utviklingen av Wi-Fi og kortdistanse trådløs teknologi ønsker butikker og bedrifter å gi kunder/brukere tilpassede lokasjonstjenester. Både innendørs- og utendørs er det mulig å tilby verdiskapende tjenester basert på presis informasjon om brukerplassering for å forbedre informasjon, markedsføring, salg og tjenester. Huaweis WLAN-lokaliseringsløsning hjelper bedrifter å bygge lokasjonstjenester med Wi-Fi i kjernen. Huawei-løsningen integrerer flere algoritmer for plassering og gir bedrifter muligheter for varierende plasseringstjenester på forskjellige presisjonsnivåer. Huawei samarbeider med applikasjonspartnere gjennom åpne plattformer for å hjelpe bedrifter til å akselerere digital transformasjon.

WLAN-ledelse i full livscykel
Med den raske utviklingen av Internett-teknologi blir trådløse nettverk stadig mer utbredt i en rekke organisasjoner og sektorer, som for eksempel offentlige etater, bedrifter, skoler og finans. Utplassering, vedlikehold og drift av trådløse nettverk presenterer imidlertid viktige utfordringer. Huaweis eSight Full Lifecycle WLAN Management Solution integrerer drift og vedlikehold av kablede og trådløse nettverk og tilbyr seks hovedfunksjoner: Visualisert planlegging, tre trinns distribusjon, 360 graders overvåking, en-klikk diagnose, mobil drift og vedlikehold og åpen drift.

Huawei’s agile campus løsning er ideell for medium til store nettverk. Denne løsningen bruker maskin læring, en viktig teknikk innen kunstig intelligens, for å sikre at brukerne opplever høy kvalitet samtidig som sikkerheten er ivaretatt.

Operasjonell ytelse er alltid viktig i WLAN av en viss størrelse. Bruk av maskin læring sikrer at nettverket er proaktivt i tildeling av ressurser og at ytelsen blir optimalisert. Dermed holdes kostnadene til komponenter og båndbredde for nettets eier på et lavest mulig nivå samtidig som brukerne får den kvaliteten de forventer.

Et viktig punkt er skalerbarhet. I mange Campus nettverk opplever man ofte svært variert belastning og økende bruk, både i antall brukere og båndbreddekrav per bruker. Nettet brukes også til svært varierte og ikke-kompatible tjenester som tale (Voice over IP), lav-volum men høyt prioriterte meldinger (for eksempel Internet of Things – IOT meldinger) og store data overføringer (fra f.eks cloud computing og big data tjenester). Intelligensen i styringen av nettverket sikker at kapasiteten utnyttes maksimalt og at det er enkelt og raskt å øke kapasiteten i nettet – ved behov – med flere antenner og høyere båndbredde, og det sikres at datapakker får den prioriteten de trenger for å kunne støtte alle de ulike tjenestene.

For de mest avanserte campus nettverkseiere tilbyr Huawei også åpne programmeringsgrensesnitt (API’er) i sin Campus løsning. Gjennom disse API’ene kan nettverkseier lage egne løsninger, app’er og integrere netverksovervåkning og styring.

CloudFabric gir det et intelligent ultra-høy båndbredde datasenter nettverk. Mange bedrifter opplever årlig 50% vekst i IP trafikken inne i datasenteret. Cloud computing, Big Data og mobilt internet er med på å støtte nye innovative tjenester som ofte krever betydelig ekstra ytelse i datasenter nettverket. Hvis ikke dette håndteres intelligent vil brukere kunne oppleve betydelig redusert kvalitet også i allerede eksisterende tjenester. Huawei’s CloudFabric bruker det nyeste av nettverksteknologi – Software Defined Network (SDN) – laget for telekom nettverk, sammen med kunstig intelligens (AI), til å sikre optimal ytelse og fleksibilitet i konfigurasjonen for å støtte øket krav til datasenter nettverket.

Huawei CloudFabric er en «intensjonsdrevet» Datasenter nettverksløsning som gir sømløs intra- og inter datasenter skykobling for fysiske, virtuelle eller containerbaserte arbeidslaster og applikasjoner. Løsningen består av en automatisk agil kontrolenhet, intelligent nettverksanalysator FabricInsight og CloudEngine-type nettverksvitsjer. CloudFabric tilbyr en intelligent, forenklet, ultra-høy båndbredde, sikker og åpen digital nettverksplattform.

Huaweis CloudFabric markedsandel er den tredje høyete i verden og nummer èn i Kina.

Gartner’s rangerer Huawei’s CloudFrabric som «utforder» i Data Center Network Magic Quadrant, mens Forrester’s rangering er «leaders» og er i kommersiell bruk i mer enn 2800 datasentre i over 120 land.

Kundespesifiserte løsninger sikrer optimal nettverksytelse og bruker opplevelse i de aller fleste bruker scenarier.

Vi anbefaler ende-til-ende datasenter sikkerhet eller Sikkerhet-som-en-tjeneste (SECaaS) simpelthen fordi det er for ressurs- og kompetansekrevende for de fleste organisasjoner – også de store – å ha all nødvendig og oppdatert kompetanse innen dette området.

Huawei’s «Cloud Data Center Security Solution” tilbyr “on-demand” fleksibilitet med intelligent hierarkisk trussel analyse og beskyttelse med omfattende overvåking av ulike sikkerhetssituasjoner. Dette forenkler drift og vedlikehold med enhetlig styring og ledelse av både fysiske og virtuelle ressurser.

Sikkerhetsvirtualisering
Virtualisering av hele sikkerhetsbehovet ende-til-ende, ressurspooling og fleksibilitet gjennom nivå 4 til 7 SECaaS oppfyller de fleste krav til sikkerhetsløsning.

Intelligent Forsvar
Dybdefokusert forsvar fra datasentrenes «virtuelle yttervegger» beskytter mot kjente og ukjente trusler, og med en omfattende bevisstgjøring omkring sikkerhetsspørsmål får man et nøyaktig bilde av sikkerhetsstatus og trusselbildet

Enhetlig og koordinert styring og ledelse
Fysiske og virtuelle ressurser styres på en enhetlig måte. Sikkerhets rutiner og policy samsvarer dynamisk med tjenesteendringer for å muliggjøre raske serviceopprullinger og minimere avbrudd.

Huawei’s serie med virtualiseringsløsninger består av en rekke programvareløsninger som dekker server og infrastruktur virtualisering, cloud management, disaster/recovery, sikkerhetskopiering og system drift.

Industrispesifikke løsninger

Ytterligere digitalisering av verdikjedene innen detaljhandel er nødvendig for å møte kundenes forventninger til tjenestenivå, informasjon og kvalitet samt de ulike organisasjonenes behov for å kontinuerlig forbedre produktivitet og kvalitet.

Konsumentorienterte bransjer har i lang tid erfaring at mer kunde-orientert og data-drevet shopping opplevelser resulterer i økt salg, høyere omsetning og bedre driftsmargin. Mer fornøyde kunder gir mer lojalitet til brand og produkter. Blant de viktigste differensieringsfaktorene er rask innsamling av data, overføring, prosessering og real-time analyse og for dette tilbake til driftsoperasjonen og kundens mobil app.

Huaweis Retail løsning tilbyr full nettverksdekning og datainnsamling av anonymiserte kundedata ved hjelp av Wi-Fi og skyteknologi. Gjennom analyse og bruk av kundedata i real time kan man blant annet ved hjelp av mobile apper forbedre kundens shoppingopplevelse og loyalitet. Ved hjelp av skyttjenester og Big Data-analyser forvandler Huawei’s Retail Løsning ulike forretningsområder for å håndtere den daglige driften, kunde-sentriske markedsføring og lagerprosesser for lagring og styring. Dataintegrasjon og analyse forbedrer forretningsprosesser og operasjonell effektivitet.

Olje og gass selskaper har delt helt unike krav til IKT med oss. Spesielt viktige er i) dybdeanalyse av geologiske strukturer for å finne nye lommer med hydrokarboner på eksisterende felt, ii) skalerbarhet og endringer av IKT systemer uten å ha innvirkning på eksisterende drift og iii) sikker overføring og lagring av store datavolumer.

Huawei’s tilbyr ende-til-ende HPC løsninger som dekker de særskilte system- og løsningskravene innen leting og produksjon av olje og gass. Disse løsninger hjelper olje og gass selskaper å redusere letetiden samt redusere produksjons- og driftskostnader

Huawei’s helhetlige HPC løsninger har vært gjennom betydelig sertifisering, testing og optimalisering gjennom produksjon i store miljøer og samarbeid med ledende leverandører til industrien. Våre løsninger er ideelle for petroleumsindustrien og dekker r etter vår mening de særskilte kravene som stilles.

Konsumenter søker stadig etter mer effektive, øko-vennlige og kostnadssparende energi til alle formål. En av de største utfordringene til kraftindustrien er å bygge/oppgradere pålitelige, økonomiske, effektive og øko-vennlige kraftnett.

Huawei’s netverk og IT infrastruktur støtter effektiv og sikker driftsovervåking til kraftindustrien gjennom hele verdikjeden fra produksjon i generatorene til endepunktet på distribusjonen i strømuttaket i veggen. Eksempler på våre løsninger:

Automatisering av kraftdistribusjon
Ledende xPON og LTE teknologiløsninger for effektivisering og støtte til automatisering av krafkdistribusjon.

Kommunkasjon for kraftnettet
Utnytter optisk netverk og MSTP + IP kommunikasjonsløsninger for effektiv styring av «Smart Grid».

Avansert målerinfrastruktur (AMI)
Vår AMI løsning for «Smart Grid» er optimalisert for å utvikle nye og innovative tjenester, redusere driftskostnader og fjerne menneskelige feil.

FusionSolar Smart PV-løsning
Huawei innoverer hele livssyklusen til PV-kraftproduksjon, noe som gjør den smartere, tryggere og mer effektiv.

Gjennom Huawei’s løsninger som benytter det beste av ny teknologi som skytjenester, big data, Internet of Things (IoT), kunstig intelligens, mobile terminaler (mobil telefon og nettbrett), eLTE og GSM-R øker vi utnyttelsen av IKT i transportsektoren for å forbedre tjenester, effektivisere logistikk, optimalisere trafikkmønster i byer og heve sikkerheten for ansatte og passasjerer generelt.

Huawei har gjennom flere år bidratt med løsninger til offentlig transport (Regionale tog, Urban Metro og Luftfart) i Kina, Australia, Afrika og Europa. Dette har resultert i en rekke gode løsninger både for infrastruktur og applikasjoner som støtter med effektiv operasion/drift, kundeservice og styring:

 • Sikker operasjonell kommunksasjon – Ivaretar sikker kommunkasjon til alt kritisk personell ute i felten. Løsningene er sertifisert av internasjonale organer.
 • Agil depot løsning – Sikrer effektiv ressursutnyttelse og logistikk av materiell og personell.
 • Digitale vogner – støtter overvåking inne i buss, tog og metro/trikk samt tilbyr wi-fi løsning til passasjerer.
 • Billetthåndtering – skybasert billettløsning med effektiv ressursallokering, prioritering og logistikk.
 • Smart Airport Solution – Huawei’s smart flyplass løsning er et omfattende sett av løsninger for å styre drift, logistikk, passasjerflyt og tjenester for en hel flyplass.

Huawei har investert i en rekke IKT løsninger for å støtte og bistå med øket effektivitet i offentlig forvaltning.  IKT-løsningene er operasjonelle i en rekke land og bistår med å tilby sikre og pålitelige offentlige tjenester:

 • Sikre sky-tjenester kan betjene flere etater, mens Government-to-Business (G2B) skyer fra offentlige etater til bedrift gir effektiv samhandling med bedrifter.
 • Offentlige nettverksløsninger gir en sammenkoblet plattform for flere etater eller dekning for en enkelt campus, alt med sikkerhet, allsidighet og enhetlig styring som minimerer driftskostnadene.
 • Videokonferanser og støtte for mobile enheter hjelper teamene til å samarbeide på alle måter, fra kontorer eller i feltet.
 • Huawei’s løsninger for offentlig forvaltning er åpne, smidige, effektive og pålitelige. Sikkerhet er meget høyt prioritert for å unngå tap og uautorisert innsyn i data.

Digitaliseringsbølgen slår innover helsevesenet. Sikker deling av data i sikre kommunikasjonsnettverk er med på å endre helsevesenet og ikke minst deres nettverks- og IKT-strategi. I helsevesenet og spesielt på sykehus integreres nettverkene til ett for å gjøre tjenestene mer brukervennlige og effektive.

Dagens effektivitetskrav i helsevesenet gjør at alle krever mer båndbredde og enklere systemdrift av nettverk og datarom. Huawei tilbyr dette med bruk av Software-Definerte Nettverk (SDN) og agile kontrollere.

 • Forskjellige brukergrupper med svært ulike behov krever hybrid fastnett (kabel) og mobil tilkobling til interne tjenester og data som kan ligge enten lokalt eller sentralt i fjerne systemer/databaser. Oppkobling må kunne gjøres både i lokale intranett så vel som i ekstranet. I mange tilfelle må internettet også benyttes men da med verifikasjon at sikkerheten er ivaretatt.
 • Nettverk som opererer 24/7 krever virtualisering, SDN og mobile teknologier for medisinske tjenester både inne i sykehuset og utenfor (e.g. hos fastlege, i ambulanse, eller på et sted det ikke er legehjelp).
 • Sikker, autorisert og verifisert tilgang til data og tjenester har førsteprioritet. Tradisjonelle sikkerhetsløsninger er komplekse, ved hjelp av ulike typer programvare og maskinvare på forskjellige nivå i nettverksprotokollene. Huaweis Big Data-teknologi kutter kompleksiteten ved å analysere sentralt tilkoblede data for å vise hele nettverks sikkerhetsstatus. Kunder oppnår kontinuerlig, global intelligent sikkerhetsstyring og -kontroll.